Edit

Wei-Chiang Lin

ASSOC. PROFESSOR
Email
Wei-ChiangLin@fiu.edu
Department
Biomedical Engineering
Department
College of Engineering and Computing
Business
305-348-6112
Fax
305-348-6954
Location
EC 3390
EC 3391
EC 2673